fbpx

Algemene Voorwaarden | Paal 91

Hier vindt u de kleine lettertjes :-).... Lees de voorwaarden graag voordat u reserveert, u dient ze te accepteren tijdens het boeken. Heeft u vragen of is er iets niet duidelijk: we geven graag uitleg!

De spelregels | Paal 91

Verplichte kost, zodat u onbezorgd kunt genieten van uw vakantie!

Algemene Voorwaarden huur Paal 91 | Texel vakantiewoning
o.b.v. ANWB-modelvoorwaarden

1. De reservering
• Een reservering, hetzij telefonisch of per email of via de website, bindt de huurder.
• Prijzen. Huurder is aan verhuurder de overeengekomen prijs verschuldigd, zoals vermeld in de schriftelijke bevestiging tevens factuur van de reservering.

Betaling
o De gehele huursom dient bij reservering te worden voldaan.Ontvangst van de huursom maakt de reservering definitief. Dit wordt de huurder per mail bevestigd. We vragen geen borg, maar schade dient wel zo spoedig mogelijk (meteen) doorgegeven te worden aan Jet/Anne Broekman.
o Bij niet tijdige betaling kan na een sommatie/ingebrekestelling de huurovereenkomst onmiddellijk worden opgezegd waarna voor de huurder de annuleringsregels van toepassing zijn en dus gelden. Uitzonderingen worden schriftelijk (per e-mail) bevestigd.

2. Aankomst en vertrek
De vakantiewoning kan op de overeengekomen dag van aankomst als vermeld op de bevestiging van de reservering vanaf 15.00 uur worden betrokken.

Op de overeengekomen dag van vertrek als vermeld op de bevestiging van de reservering dient de woning vóór 10.00 uur verlaten te zijn.

Indien het gebruik van de vakantiewoning eerder wordt beëindigd dan op de overeengekomen datum zoals vermeld op de bevestiging van de reservering, dan heeft de huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en/of kosten.

3. (Aantal) personen / huisdieren
De woning mag slechts gebruikt worden door het aantal personen dat conform de omschrijving van de woning wordt overeengekomen. Kinderen van 0-2 jaar tellen niet mee in het maximum aantal personen van 6.
De woning wordt gebruikt door het aantal opgegeven personen dat bij boeking is opgegeven, wijzigingen hierin moeten voor aankomst gemeld worden.
-Leeftijd: Tiener-en studentengroepen zijn niet toegestaan. Er dient altijd minimaal een volwassene van 25 jaar of ouder te verblijven in de accommodatie (Paal 91 | Texel).
-Huisdieren zijn toegestaan en welkom, altijd na overleg met de verhuurder; via mail of telefonisch. Maximaal twee huisdieren. Er worden extra kosten berekend van 5 Euro per huisdier per nacht. Huisdieren mogen niet op de slaapkamers en op de banken.

4. Verplichtingen verhuurder. Verhuurder is verplicht:
• Het verblijf tijdig zoals afgesproken in deze huurovereenkomst ter beschikking te stellen;
• In goede staat en compleet met inventaris ter beschikking te stellen;
• Voor het verblijf met inventaris, een deugdelijke opstal- en inboedel- verzekering te hebben, die ook schade tijdens verhuur dekt;
• Ervoor zorg te dragen dat de terreinbeheerder huurder toegang verschaft tot het terrein waar het verblijf zich bevindt;
• Voldoende instructie vooraf te geven voor het gebruik van het verblijf en toebehoren.

5. Verplichtingen huurder. Huurder is verplicht:
• De verschuldigde huursom, respectievelijk annuleringskosten te voldoen, ook al gebruikt hij het verblijf niet of voor een kortere periode;
• Het verblijf zorgvuldig, overeenkomstig zijn bestemming, te gebruiken;
• De instructies van de verhuurder op te volgen;
• Het verblijf niet aan anderen in gebruik te geven of te verhuren;
• Zorg te dragen voor naleving van de huisregels door het gezelschap waar huurder deel van uitmaakt;
• Het verblijf tijdig en in dezelfde staat op te leveren als bij aanvang van de huurperiode, behoudens normale slijtage.

6. Borg
Bij de boeking betaalt de huurder geen borg meer aan verhuurder (alle boekingen vanaf 14 augustus 2019). Wel dient alle schade onverwijld aan de verhuurder gemeld te worden, per mail, telefoon, whatsapp, zodat de schade z.s.m. hersteld en verrekend kan worden.

7. Bij vertrek
Bij vertrek verzoekt verhuurder de huurder onderstaande in orde te maken:

 1. Vaat afwassen en opruimen. Keukeninventaris leeg en schoon in de kastjes. Koelkast/ vriesvak leeghalen, ontdooien en schoonmaken, pedaalemmers legen en schoonmaken en de koffiezetapparaten leeg-en schoon maken.
 2. Meubilair terugzetten op plaats waar het stond bij aankomst.
 3. Afval in de containers op het terrein deponeren. Glas zelf in een openbare glasbak deponeren (aan einde van Vuurtorenweg). Statiegeldflessen meenemen.
 4. Beddengoed (behalve de matrasbeschermers) afhalen en in de hal deponeren.
 5.  Alle lampen uit doen.
 6. Thermostaat op 12 graden zetten.
 7. Terrasmeubilair schoon en gestapeld. Speeltuig en fietsen in de schuur.
 8. Vloeren ‘veegschoon’ achterlaten.
 9. De open haard van binnen schoonvegen. Asla legen. Het as en hout in de container deponeren.
 10. Barbecue leeg achterlaten, met een schoon rooster.
 11.  Ramen en deuren sluiten en, indien mogelijk, op slot draaien.
 12. De sleutel afgeven op de afgesproken plek.

8. Annulering door huurder
1. Huurder dient schriftelijk, per mail of post, te annuleren.
2. Bij annulering is huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:
15% van de huurprijs bij annulering langer dan 3 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode;
50% van de huurprijs bij annulering langer dan 2 maanden maar niet langer dan 3 maanden voor aanvangsdatum van de huurperi- ode;
70% van de huurprijs bij annulering langer dan 1 maand maar niet langer dan 2 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode;
90% van de huurprijs bij annulering vanaf 1 dag maar niet langer dan 1 maand voor aanvangsdatum van de huurperiode;
100% van de huurprijs bij annulering op de aanvangsdatum van de huurperiode.
3. Indien het verblijf voor (gedeeltelijk) overeengekomen periode alsnog wordt verhuurd aan een derde, worden de annuleringskosten verminderd met de huuropbrengst.

9. Niet nakoming
1. Komt een der partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de ander het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming van een bijzondere aard of geringe omvang is. Bij ontbinding bestaat tevens aanspraak op een vergoeding van eventuele schade, tenzij de tekortkoming aan deze partij zelf kan worden toegerekend. Als de vakantie door de tekortkoming geheel of gedeeltelijk is bedorven kan de huurder hier een schadevergoeding voor eisen.
2. Bij ontbinding resp. gedeeltelijke ontbinding wegens een tekortkoming van verhuurder restitueert hij de eventueel betaalde huur- en borgsom in verhouding met de ontbinding.
3. Wordt het verblijf niet of niet tijdig afgeleverd, dan heeft huurder recht op 25% van de huursom, behoudens het volle recht op volledige schadevergoeding, zoals genoemd in lid 1.
4. Ontruimt huurder het verblijf later dan overeengekomen, dan heeft verhuurder recht op evenredige vermeerdering van de huursom en vergoeding van de daardoor ontstane schade gedurende de huurperiode

10. Kosten tijdens verhuur | normaal onderhoud en reparatie
De noodzakelijke kosten van normaal onderhoud en reparatie komen voor rekening van verhuurder. Huurder dient contact op te nemen en toestemming van verhuurder te vragen voor hij opdracht geeft tot onderhoud of reparatie van het verblijf. Terugbetaling van de gemaakte kosten geschiedt op vertoon van gespecificeerde nota’s.

11. Schade
• Bij elke schade door verlies, inbeslagname en aanzienlijke beschadiging van het verblijf, inventaris en toebehoren, treedt huurder in overleg met verhuurder. Huurder houdt zich aan de instructies van de verhuurder.
• Huurder is aansprakelijk voor tijdens de huurperiode ontstane schade en daarmee verband houdende kosten, tenzij de schade wordt gedekt door de voor het verblijf afgesloten verzekering welke ingevolge deze overeenkomst verzekerd had behoren te zijn. Dit bedrag is maximaal het eigen risico.
• Indien de verhuurder eigen risico in rekening wordt gebracht zal deze verhaald worden op de huurder.

12. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen. Indien ter zake een geschilleninstantie bevoegd is, kan het geschil ook aan die instantie worden voorgelegd.

Overige informatie & regels:
-Sleuteladres: direct na uw boeking krijgt u door hoe de overdracht van de sleutel geregeld zal zijn.

-Bij huur van een hottub/jacuzzi wordt een toeslag voor elektriciteitsverbruik berekend die van de borg afgetrokken wordt (25,– Euro per dag). De huur dient altijd opgegeven te worden aan de verhuurder, voor vertrek uit de woning; dit kan per mail, Whatsapp, sms of telefonisch.
-Verzekeringen: we hebben een opstal-, aansprakelijkheids-en inboedelverzekering bij Delta Lloyd / via Assurantie- en Bemiddelingsbureau A. de Wijn VOF (te Texel).

Vragen?

We weten: het is stevige kost. Daarom beantwoorden we graag al uw vragen!

reCAPTCHA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.